Eco-Fix MST montážny hranol

Eco-Fix MST montážny hranol na pripevňovanie ľahkých predmetov v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS

Materiál

  • tvrdený polystyrén

Použitie

  • montážny hranol na pripevňovanie ľahkých predmetov k fasáde ETICS  
  • únosnosť na ťah kolmo k fasáde min. 0,30 kN (30 kg) 
  • únosnosť na strih min. 0,15 kN (15 kg)  
  • skrytý pod omietkou, nenarušuje vzhľad fasády
  • tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivosťou (0,040 W/mK) 
  • upevňovanie ťažších svetiel, väčších cedulí, zvodov, závesov a pod.  
  • plocha 100 x 140 mm  
  • nastaviteľná hrúbka podľa hrúbky tepelnej izolácie ETICS
typ číslo balenie [ks] paleta [ks] dostupnosť
Eco-Fix MST 305.01 1 56 bežne skladom
typ: Eco-Fix MST
číslo: 305.01
balenie: 1 ks
paleta: 56 ks
dostupnosť: bežne skladom