Eco-Fix MZ montážny valec

Eco-Fix MZ montážny valec na pripevňovanie ľahkých predmetov v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS

Materiál

  • tvrdený polystyrén

Použitie

  • montážny valec na pripevňovanie predmetov k fasáde ETICS  
  • únosnosť na ťah kolmo k fasáde min. 0,30 kN (30 kg)  
  • nosnosť na strih min. 0,15 kN (15 kg)  
  • skrytý pod omietkou, nenarušuje vzhľad fasády  
  • tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivosťou (0,040 W/mK)  
  • upevňovanie svetiel, čidiel, väčších cedulí, zvodov a pod.  
  • priemer 90 mm  
  • hrúbka 80 mm
typ číslo balenie [ks] paleta [ks] dostupnosť
Eco-Fix MZ 90/80 valec EPS tvrdený 304.9080 30 2 340 bežne skladom
typ: Eco-Fix MZ 90/80 valec EPS tvrdený
číslo: 304.9080
balenie: 30 ks
paleta: 2 340 ks
dostupnosť: bežne skladom