Eco-Fix R montážny terč

Eco-Fix R montážny terč na pripevňovanie ľahkých predmetov v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS

Materiál

  • polypropylén

Použitie

  • montážny terč na pripevňovanie predmetov k fasáde ETICS  
  • únosnosť na ťah kolmo k fasáde min. 0,15 kN (15 kg)  
  • únosnosť na strih min. 0,15 kN (15 kg)  
  • skrytý pod omietkou, nenarušuje vzhľad fasády  
  • upevňovanie svetiel, čidiel, cedulí a pod.  
  • priemer 90 mm  
  • hrúbka 10 mm
  • hrúbka [mm]: 10
typ číslo balenie [ks] paleta [ks] dostupnosť
Eco-Fix R 90/10 terč 304.9010 100 6 400 bežne skladom
typ: Eco-Fix R 90/10 terč
číslo: 304.9010
balenie: 100 ks
paleta: 6 400 ks
dostupnosť: bežne skladom