Hydroizolácia - príslušenstvo

Detail napojenia balkónovej dosky na stenu je kritický z hľadiska dlhodobej vodotesnosti. Dochádza tu k vzájomným pohybom priľahlých konštrukcií, takže detail musí byť schopný zachovať tesnosť za každých podmienok. Na tento účel sa tu aplikujú hydroizolačné bandáže, ktoré majú veľkú pevnosť, dostatočnú pružnosť a sú kompatibilné s hydroizolačnými materiálmi.
Hydroizolácia - príslušenstvo