Balkóny, hydroizolácia - lišty a príslušenstvo pre balkóny a hydroizoláciu

Pri obnove dlažby na betónových balkónoch vzniká niekoľko dôležitých detailov, ktoré musia byť správne vykonané z hľadiska hydroizolácie a odvodu vody. Navrhnuté súvrstvie a detaily musia zodpovedať požiadavkám na dlhodobú vodotesnosť. Musia tiež odolať teplotnému namáhaniu a s ním súvisiacej rozťažnosti stavebných materiálov.

Balkóny, hydroizolácia - lišty a príslušenstvo pre balkóny a hydroizoláciu