Dilatácie do betónových podláh

Dilatačné lišty slúžia zároveň na vymedzenie výšky betónovej vrstvy a na vytvorenie dilatačných predelov medzi jednotlivými poľami tak, aby nedochádzalo k praskaniu vplyvom teplotných zmien.
Dilatácie do betónových podláh