Dilatačné pásy MIRELON

Dilatačné pásy sa používajú pri betonáži podlahových dosiek. Ich účelom je pružne oddeliť teleso podlahy od priľahlých stien na zamedzenie tvorby trhlín na styku konštrukcií a eliminácii prenosu zvuku z podlahy do stien.
Dilatačné pásy MIRELON