Dištančné lišty a krúžky, príslušenstvo pre debnenie

Dištančné lišty a krúžky slúžia na zaistenie správnej polohy oceľovej výstuže pri betónovaní. Príslušenstvo na debnenie sa používa za účelom ochrany oceľových spôn proti kontaktu s betónom. Do debnenia je možné tiež vkladať lišty na úpravu tvaru hrán betónových prefabrikátov.
Dištančné lišty a krúžky, príslušenstvo pre debnenie