Dilatačné lišty

Dilatačné lišty sa osadzujú na miesta dilatácií v zatepľovanej konštrukcii preto, aby aj v ETICS mohla prebiehať riadená deformácia škáry bez porušenia celistvosti ETICS. Dilatačná škára umožňuje vzájomný pohyb napojených plôch pri zachovaní vodotesnosti ETICS. Lišty sa montujú pred stierkovaním základnej vrstvy ETICS.
Dilatačné lišty