Elektroinštalácia do zateplenia

Pri montáži inštalačných prvkov do ETICS je dôležité, aby narušenie celistvosti tepelnoizolačnej vrstvy bolo čo najmenšie. Zároveň je nutné, aby tieto prvky boli kotvené pevne do podkladu a nemohli byť používaním uvoľnené. Montážne krabice pre elektroinštaláciu a podobné prvky zaisťujú kotvenie do podkladu a zároveň maximálnu možnú tepelnú izoláciu okolo prestupujúcich prvkov. Ďalej sú vybavené vekom pre estetcký dojem a praktickosť pri používaní.
Elektroinštalácia do zateplenia