Klenbové a ukončovacie lišty

Klenbové lišty sa osadzujú na hranu klenby v ETICS, aby bola mechanicky odolná a presne tvarovaná. Ukončovacie lišty slúžia na estetické ukončenie alebo oddelenie povrchových úprav v ETICS. Osadzujú sa do stierkovej malty po nalepení izolantu.
Klenbové a ukončovacie lišty