Napojovacie lišty

Napojovacie lišty vytvárajú trvanlivé napojenie omietok na klampiarske prvky. Detail zostáva bez trhlín a vodotesný aj pri pôsobení teplotnej rozťažnosti. Lišty sa montujú pred stierkovaním základnej vrstvy ETICS.
Napojovacie lišty