Rámové hmoždinky

Rámové hmoždinky majú vysokú garantovanú únosnosť, takže je možné ich použiť na spoľahlivé kotvenie ťažších predmetov. Typickým príkladom je kotvenie nosného rámu systémov pre odvetrávané fasády.
Rámové hmoždinky