Zakladacie a uzatváracie lišty

Dôležitou súčasťou systému odvetrávanej fasády je vetracia medzera, ktorou musí voľne prúdiť vzduch. Zároveň je potrebné medzeru uzavrieť pre drobné zvieratá, aby sa zabránilo ich hniezdeniu v konštrukcii. Na to slúžia uzatváracie lišty, ktoré ďalej dotvárajú estetický dojem detailu ukončenia systému odvetrávanej fasády.
Zakladacie a uzatváracie lišty