Odvetrávané fasády - lišty a príslušenstvo pre odvetrávané fasády

Odvetrávané fasády sú technológiou pre zateplenie, ktoré sa realizuje suchou montážou. Výhodou je odvetranie stavebnej konštrukcie a možnosť aplikácie ťažších fasádnych obkladov. Ako tepelný izolant prevažuje vďaka svojej nehorľavosti a priedušnosti minerálna vlna, ostatné súčasti však môžu byť veľmi rôznorodé. Nosné rošty môžu byť drevené alebo kovové a variabilita pohľadového obkladu je takmer neobmedzená. Súčasťou týchto systémov je príslušenstvo, ktoré má veľký vplyv na funkčnosť a životnosť odvetrávaných fasád.

Odvetrávané fasády - lišty a príslušenstvo pre odvetrávané fasády