Lapače strešných nečistôt - geigery

Geigery zachytávajú nečistoty splavené z odvodnenia striech a umožňujú ich ľahké odoberanie. Pri mokrých gejgeroch zostávajú splavené nečistoty v spodnej nádržke, pri suchých gejgeroch sa nečistoty zachytávajú na sitku.
Lapače strešných nečistôt - geigery