Lineárne odvodnenie - žľaby

Žľaby slúžia na odvodnenie plôch rôznych druhov. Žľaby je možné napájať a tým vytvárať lineárne odvodnenie ľubovoľnej dĺžky. Pri voľbe žľabu je potrebné brať do úvahy nielen jeho rozmery, ale aj jeho únosnosť, ktorá závisí od toho, kde bude žľab inštalovaný a aké naň bude pôsobiť zaťaženie.
Lineárne odvodnenie - žľaby