Netkané geotextílie

Geotextílie sa používajú na oddeľovanie (separáciu) vrstiev sypkých materiálov od zeminy, ochrane pred zanášaním zeminou (filtrácia) alebo na ochranu a zabezpečenie stability zemných svahov komunikácií (vystužovanie). Netkané goetextílie vykazujú proti tkaným vyššiu odolnosť prierazu a prerazeniu resp. odolnosť proti pretrhnutiu. Vlákna na výrobu geotextílie môžu byť z rôzneho materiálu, čo výrazne ovplyvňuje vlastnosti geotextílie.
Netkané geotextílie