Nopové fólie

Nopové fólie sú plastové fólie tvarované tak, aby vzniknuté nopy vytvárali otvorenú vrstvu na zaistenie odvetrania. Typické použitie je v oblasti podzemnej časti budov, ale sú k dispozícii aj špeciálne varianty fólií napr. na zachytenie vody v zelených strechách alebo na zaistenie drenáže.
Nopové fólie