Odvodnenie – geotextília, nopové fólie, odvodňovacie systémy a príslušenstvo

Časti stavieb prichádzajúce do styku so zeminou (základy, pivnice a pod.) je potrebné zabezpečiť proti zemnej vlhkosti a zrážkovej vode.
Geotextília LIGEO plní separačnú, filtračnú a spevňujúcu funkciu. Používajú sa najmä v zemine, ale môžu byť súčasťou aj iných stavebných konštrukcií.
Nopové fólie LINOP sú k dispozícii v rôznom vyhotovení. Ich hlavnou funkciou je izolácia spodnej stavby a zaistenie odvetrania medzi nopmi. Perforované nopové fólie využijeme pri realizácii zelených, vegetačných striech.
Rad produktov LIKODRAIN zahŕňa výrobky pre lineárne odvodnenie spevnených plôch pri rodinných domoch, garážach, parkoviskách, nádvoriach a pod

Odvodnenie – geotextília, nopové fólie, odvodňovacie systémy a príslušenstvo