Drôtové omietkové lišty

Drôtové lišty predstavujú alternatívu k profilovaným alebo ťahokovovým lištám. Vystužujú omietky na nároží a vďaka možnosti tvarového prispôsobenia je možné ich použiť pre zložitejšie tvary nárožia ako napríklad klenby.
Drôtové omietkové lišty