PVC lišty dilatačné pre vnútorné a vonkajšie omietky

Dilatačné lišty sa osadzujú na miesta dilatácií konštrukcii preto, aby aj v omietke mohla prebiehať riadená deformácia škáry. Dilatačná škára umožňuje vzájomný pohub napojených plôch pri zahovaní celistvosti omietnutej plochy.
PVC lišty dilatačné pre vnútorné a vonkajšie omietky