PVC lišty pre vnútorné a vonkajšie omietky - rýchloomietniky

Rýchloomietniky sa používajú pri omietaní väčších plôch na zabezpečenie konštantnej hrúbky omietky v interiéri aj exteriéri. Rýchloomietnik sa po aplikácii omietky vyberie alebo môže byť v omietke ponechaný. PVC lišty sú dlhodobo znášanlivé so všetkými typmi materiálov omietok a nehrozí u nich riziko korózie.
PVC lišty pre vnútorné a vonkajšie omietky - rýchloomietniky