PVC lišty ukončovacie pre vnútorné a vonkajšie omietky - ostatné

Ukončovacie lišty umožňujú vytvorenie dokonale ukončenia omietky v interiéri aj exteriéri. PVC lišty sú dlhodobo znášanlivé so všetkými typmi materiálov omietok a nehrozí u nich riziko korózie.
PVC lišty ukončovacie pre vnútorné a vonkajšie omietky - ostatné