Stierkové tmely

Na dokončenie povrchu sadrokartónových dosiek sa používajú stierkové tmely, ktoré sa nanášajú v tenkých vrstvách ako základné tmely alebo dokončovacie.
Stierkové tmely