Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO

Pod značkou LIFITEX PRE výrobcov LIKOV sa nachádzajú produkty najvyššej kvalitatívnej úrovne v tejto kategórii. Technické parametre zodpovedajú všetkým štandardom v obore a sú pravidelne kontrolované.
Tieto tkaniny sú vhodné pre všetky typy ETICS s omietkou, poskytujú kvalitné výstuž s dlhou životnosťou.
Všetky produkty pre ETICS majú udelené osvedčenie o Kvalitatívnej triede A CZB.
Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO