Sklovláknité tkaniny LIGLASS

Pod značkou LIGLASS výrobcu LIKOV sa nachádzajú produkty vysokej kvalitatívnej úrovne v tejto kategórii. Technické parametre zodpovedajú všetkým štandardom v obore a sú pravidelne kontrolované.
Tieto tkaniny sú vhodné pre všetky typy ETICS s omietkou, poskytujú kvalitné výstuž s dlhou životnosťou.
Sklovláknité tkaniny LIGLASS