Sklovláknité tkaniny VERTEX

Pod značkou Vertex sa nachádzajú najpredávanejšie produkty tejto kategórie. Tieto produkty vyrábané v Českej republike majú veľkú tradíciu a dlhodobo určujú technický štandard. Technické parametre zodpovedajú všetkým štandardom v obore a sú pravidelne kontrolované.
Tieto tkaniny sú vhodné pre všetky typy ETICS s omietkou, poskytujú kvalitné výstuž s dlhou životnosťou.
Sklovláknité tkaniny VERTEX