Sklovláknité tkaniny

Sklovláknité tkaniny slúžia ako výstuž základnej vrstvy ETICS. Zabraňujú vzniku trhlín a tiež zvyšujú mechanickú odolnosť povrchu ETICS. Mechanickú odolnosť je možné zvýšiť prídavkom ďalšej vrstvy tkaniny, čo je vhodné pri povrchoch vystavených ľudskej aktivite. Pri tkaninách je okrem pevnosti dôležitá aj odolnosť proti pôsobeniu alkálií, ktoré ovplyvňujú životnosť tkaniny v omietkach.

Sklovláknité tkaniny