Parotesné fólie

Parotesné fólie sa umiestňujú na interiérovú stranu striech alebo stien budov. Ich úlohou je zamedziť vstupu vodných pár z interiéru do obálky budovy. Najčastejšie použitie je v skladbách šikmých striech, kde je potrebné chrániť tepelnú izoláciu proti navlhnutiu.
Parotesné fólie