Pásky pre membrány a strešné fólie

Pri inštalácii strešných fólií musí vzniknúť súvislá plocha bez otvorov alebo netesností. Preto treba dbať na dokonalé napájanie nielen jednotlivých pásov na seba, ale aj napojenie na priľahlé konštrukcie. Na riešenie týchto detailov slúžia spojovacie a opravné pásky, ktoré umožňujú správne prevedenie súvislej funkčnej membrány.
Pásky pre membrány a strešné fólie