Strechy - ochranné vetracie pásy proti vtákom

Pokiaľ je súčasťou skladby strechy vetraná medzera, treba túto medzeru uzavrieť proti prenikaniu vtákov a hniezdeniu v strešnej konštrukcii. Na tento účel sa na spodnej strane medzery inštaluje perforovaný pás proti vtákom, ktorým sa zamedzí ich vniknutiu, ale zároveň je zachované nasávanie vzduchu do vetranej medzery.
Strechy - ochranné vetracie pásy proti vtákom