Strešné bublinkové fólie - reflexné

Bublinkové fólie plnia funkciu parotesných membrán, ktoré sa umiestňujú na interiérovú stranu striech alebo stien budov. Ich úlohou je zamedziť vstupu vodných pár z interiéru do obálky budovy. Najčastejšie použitie je v skladbách šikmých striech, kde je potrebné chrániť tepelnú izoláciu proti navlhnutiu. Reflexná vrstva prispieva k tepelnému odporu skladby tým, že odráža, resp. neemituje časť sálavej zložky tepla.
Strešné bublinkové fólie - reflexné