Strešné hmoždinky

Pre ploché strechy je v sortimente k dispozícii najmä systém kotvenia LINO pre izolačné súvrstvie. Ide o systém komponentov, vďaka ktorým je možné vykonať dlhodobo spoľahlivé kotvenie tepelnej izolácie a hydroizolačných membrán na plochých strechách.
Strešné hmoždinky