Vetracie pásy hrebeňa

Pokiaľ je súčasťou skladby strechy vetraná medzera, treba túto medzeru uzavrieť proti prenikaniu vtákov a hniezdeniu v strešnej konštrukcii. Na tento účel sa pod hrebeňové tašky inštaluje vetrací pás hrebeňa, ktorý uzatvára medzery voči zvieratám, ale zároveň je zachované prevetrávanie medzery.
Vetracie pásy hrebeňa