Podpora predaja

Uľahčite svojim zákazníkom orientáciu v mieste predaja a výber produktov. Ponúknite im profesionálne prezentačné materiály a vzorky.

Vašu predajňu vybavíme týmito marketingovými prvkami:

Kartónový stojan pre role Lifitex
Kartónový stojan Likodrain na použitie v interiéri
Kovový stojan Likodrain na použitie v exteriéri
Stojany na profily
Škatuľky so vzorkami produktov
Panely so vzorkami profilov
Reklamné bannery
Tlačoviny (katalógy, letáky...)
Šanóny na tlačoviny