Školenie pre Meffert ČR spol. s r.o.

Dňa 20.1.2023 sme privítali v našom výrobnom závode v Kuřimi zástupcu spoločnosti Meffert ČR spol. s r.o., pre ktorých sme realizovali produktové školenie zamerané na správne použitie výrobkov LIKOV v ETICS.

Školenie viedol Ing. Hadrava v spolupráci s manažérom pre systémových zákazníkov Marcelom Herynkom. Súčasťou školenia bola aj prehliadka výroby a skladových priestorov.

Našim obchodným partnerom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

 

Ďakujem!