LIKOV znamená kvalitu materiálu a presnosť výroby

Naša výroba ťaží z niekoľkých desiatok rokov skúseností a z neustáleho inovovania výroby, preto garantujeme precízne spracovanie a nulové reklamácie.
 
Naše produkty vynikajú kvalitou použitých materiálov. Pri plastových komponentoch pracujeme s primárnou surovinou a nepoužívame recykláty. Pracujeme s technológiou navárania tkaniny ultrazvukom, ktorá zaručí dlhú životnosť a bezproblémové fungovanie stavby.
 
Pre hliníkové výrobky používame čistý hliník EN AW-1050 A. Pre výrobky z pozinkovanej ocele spracovávame materiál s najvyššou zinkovou vrstvou Z275, zaručujúcou vysokú odolnosť proti korózii. Máme vlastný patent č. 307 303 Usporiadania zatepľovacieho systému pre zvýšenie požiarnej odolnosti budov a spĺňame kritériá pre systém riadenia kvality ISO 9001:2016.

Všetok doplnkový sortiment dodáme v rovnakej kvalite ako pri vlastnej výrobe 

Poznáme vaše potreby pri realizácii ETICS a nároky investorov. Preto sme náš vlastný sortiment doplnili súvisiacimi produktmi a tie sme zastrešili našimi vlastnými značkami. Aj pre ne je zaručená prémiová kvalita s parametrami spĺňajúcimi najprísnejšie technické a legislatívne požiadavky. Majú vlastné certifikácie, ktoré zaručujú dohľad nad výrobou a pravidelnou kontrolu kvality.
 
Lifitex® je značka pre sklovláknité tkaniny najvyššej kvalitatívnej úrovne v kategórii výstužných tkanín pre ETICS a má osvedčenie o kvalitatívnej triede A CZB. Značka LifolTec® prezentuje strešné fólie, Ligeo® zastupuje geotextílie, Linop® nopové fólie a Likodrain® zastrešuje odvodňovacie žľaby a príslušenstvo.

ETICS – lišty a príslušenstvo pre zatepľovacie systémy

ETICS, čiže kontaktné zatepľovacie systémy sú najefektívnejším riešením pre tepelnú izoláciu stien, aj vo veľkých hrúbkach. Jediné tepelné mosty v ETICS môžu tvoriť plastové príchytky, pri ktorých však možno únik tepla minimalizovať na zanedbateľné hodnoty. Pre vykonanie väčšiny detailov v ETICS, alebo jeho napojenie na priľahlé stavby, je najvhodnejším riešením na použitie líšt. Tie zrýchľujú prácu, umožňujú tvoriť rovné hrany a najmä zaisťujú potrebnú funkčnosť detailu po stránke pružnosti, dilatácie a vodotesnosti. Sortiment líšt je rozdelený podľa typu detailu s ohľadom na parametre ETICS alebo zatepľované stavebné konštrukcie.

Sklovláknité tkaniny

Sklovláknité tkaniny slúžia ako výstuž základnej vrstvy ETICS. Zabraňujú vzniku trhlín a tiež zvyšujú mechanickú odolnosť povrchu ETICS. Mechanickú odolnosť je možné zvýšiť prídavkom ďalšej vrstvy tkaniny, čo je vhodné pri povrchoch vystavených ľudskej aktivite. Pri tkaninách je okrem pevnosti dôležitá aj odolnosť proti pôsobeniu alkálií, ktoré ovplyvňujú životnosť tkaniny v omietkach.

Odvetrávané fasády - lišty a príslušenstvo pre odvetrávané fasády

Odvetrávané fasády sú technológiou pre zateplenie, ktoré sa realizuje suchou montážou. Výhodou je odvetranie stavebnej konštrukcie a možnosť aplikácie ťažších fasádnych obkladov. Ako tepelný izolant prevažuje vďaka svojej nehorľavosti a priedušnosti minerálna vlna, ostatné súčasti však môžu byť veľmi rôznorodé. Nosné rošty môžu byť drevené alebo kovové a variabilita pohľadového obkladu je takmer neobmedzená. Súčasťou týchto systémov je príslušenstvo, ktoré má veľký vplyv na funkčnosť a životnosť odvetrávaných fasád.

Balkóny, hydroizolácia - lišty a príslušenstvo pre balkóny a hydroizoláciu

Pri obnove dlažby na betónových balkónoch vzniká niekoľko dôležitých detailov, ktoré musia byť správne vykonané z hľadiska hydroizolácie a odvodu vody. Navrhnuté súvrstvie a detaily musia zodpovedať požiadavkám na dlhodobú vodotesnosť. Musia tiež odolať teplotnému namáhaniu a s ním súvisiacej rozťažnosti stavebných materiálov.

Omietky - lišty a príslušenstvo pre vnútorné a vonkajšie omietky

Vnútorné a vonkajšie omietky chránia konštrukciu pred mechanickým poškodením a klimatickými vplyvmi. Aby sme dosiahli estetický výsledok, musia mať steny rovný povrch a perfektne vyhotovené hrany. Kvalitné vyhotovenie plochy aj detailov uľahčujú pozinkované alebo plastové lišty rôzneho typu využitia.

SDK - lišty a príslušenstvo pre suchú stavbu a stavby z pórobetónu

Suchou výstavbou sa označuje montáž konštrukcií zo sadrokartónových dosiek. Nosnú konštrukciu tvoria hliníkové profily, pre ktoré sa môžu použiť rôzne závesné a spojovacie prvky podľa typu a tvaru podkladovej konštrukcie. Pri montáži profilov a následne aj SDK dosiek sa používajú rôzne typy skrutiek. Po pripevnení dosiek sa musia vystužiť všetky škáry medzi doskami, aby neskôr nepraskali a neprekresľovali sa na povrch. Pri vykonávaní finálnej povrchovej úpravy (stierky) sa na úpravu detailov na hranách dosiek používajú hliníkové alebo plastové lišty. Výhodou hliníkových líšt je ich malá hrúbka, PVC lišty poskytujú biele hrany, ktoré sú menej nápadné, napríklad po odretí nárožia.

Kotvenie – Príchytky, skrutky

Sortiment kotiev a príchytiek zahŕňa širokú škálu výrobkov, od príchytiek na nenáročné použitie až po kotvy pre veľké zaťaženie a vysokú úroveň bezpečnosti. Pri výbere kotvy treba dobre zvážiť účel použitia a najmä stav podkladového materiálu. Neoddeliteľnou súčasťou bezpečného kotvenia je správna a starostlivá príprava kotviaceho otvoru v podklade.

Betón/dlažba - príslušenstvo pre betón a dlažbu

Pri vyhotovovaní železobetónových vrstiev a konštrukcií je nutné zaistiť správnu polohu oceľovej výstuže. Plošná alebo tyčová výstuž musí po naliati betónu zostať v požadovanej pozícii tak, aby vystuženie bolo adekvátne a zároveň bola výstuž krytá. Na to slúžia doplnkové prvky, ktorými sa výstuž fixuje.

Odvodnenie – geotextília, nopové fólie, odvodňovacie systémy a príslušenstvo

Časti stavieb prichádzajúce do styku so zeminou (základy, pivnice a pod.) je potrebné zabezpečiť proti zemnej vlhkosti a zrážkovej vode.
Geotextília LIGEO plní separačnú, filtračnú a spevňujúcu funkciu. Používajú sa najmä v zemine, ale môžu byť súčasťou aj iných stavebných konštrukcií.
Nopové fólie LINOP sú k dispozícii v rôznom vyhotovení. Ich hlavnou funkciou je izolácia spodnej stavby a zaistenie odvetrania medzi nopmi. Perforované nopové fólie využijeme pri realizácii zelených, vegetačných striech.
Rad produktov LIKODRAIN zahŕňa výrobky pre lineárne odvodnenie spevnených plôch pri rodinných domoch, garážach, parkoviskách, nádvoriach a pod

Strechy - príslušenstvo pre strechy

Strešné fólie LIFOLTEC slúžia na ochranu tepelnoizolačnej vrstvy v strešných konštrukciách. Skladba strechy vďaka týmto fóliám dlhodobo odolá vlhkosti a poskytne požadovaný tepelný odpor. Pre ploché strechy ponúkame systém kotvenia LINO pre izolačné súvrstvia. Ide o systém komponentov, vďaka ktorým je možné vyhotoviť dlhodobo spoľahlivé kotvenie tepelnej izolácie a hydroizolačných membrán na plochých strechách.