Tridsať rokov skúseností, vývoja a inovácií

Na trhu stavebných materiálov sme sa stali lídrami. Sledujeme aktuálny vývoj v našom odbore a svoje produkty vyvíjame podľa vzrastajúcich nárokov vašich projektov.

Svoje komponenty dodáme tiež prispôsobené vašej značke a preškolíme váš personál. Projektantom ponúkame celý rad podkladov pre ich prácu aj podporu pri samotnej realizácii.
 
Máme vlastné testovacie centrum, v ktorom vyvíjame nové produkty a priebežne sledujeme kvalitu našich výrobkov. Preverujeme dilatačné schopnosti, kvalitu vstupných materiálov aj jednotlivých komponentov.

Sme držiteľmi certifikácie TZÚS Praha, získali sme osvedčenie kvalitatívnej triedy A od Cechu zateplenia budov, ktorého sme členom. Máme tiež značku kvality Osvedčené pre stavbu v rámci Národného programu Česká kvalita. V oblasti legislatívy ETICS a technických požiadaviek na kvalitu produktov spolupracujeme aj s CZB a OZ ZPZ.

Spoznajte náš príbeh

1989
Otvárajú sa nové možnosti slobodného podnikania. Dvaja kolegovia z Královopolských strojární Jiří Burant a Miroslav Toman zakladajú každý svoju vlastnú spoločnosť. Majú odborné skúsenosti, odvahu podieľať sa na samotných začiatkoch voľného trhu v krajine, a tak sa čoskoro dostavia úspechy. 

1994
Jiří Burant s Miroslavom Tomanom sa často stretávajú na spoločných zákazkách. Zisťujú, že ich odborné zameranie a osobné charaktery sa výborne dopĺňajú a že spoločne môžu vybudovať silnú spoločnosť. Novou témou v stavebníctve sa stáva zatepľovanie budov. Obaja podnikatelia vidia v tejto oblasti mimoriadny potenciál budúceho vývoja. Rozhodnú sa preto vyrábať stavebné profily, ktoré sa do ich krajiny zatiaľ prevažne len dovážajú.
V obci Lipůvka si prenajmú prvú kovovýrobu, bývalé družstvo, ktoré následkom spoločenských a ekonomických zmien bojuje s možnosťou perspektívneho vývoja. Ponechajú tu pôvodných zamestnancov a začnú s ručnou výrobou stavebných profilov. Spoločná spoločnosť získava názov LIKOV (Lipůvka Kovovýroba). Trh im svojím dopytom po komponentoch na zateplenie dáva jednoznačne za pravdu. 
Obrat je 5 800 000 Kč, výrobné a skladové priestory zaberajú 1 130 m2.

1996 
Spoločnosť získava prvých zahraničných zákazníkov a obrat vzrastá na 23 303 000 Kč.

2000
 
Spoločnosť prechádza z ručnej výroby na strojovú a zakúpi prvé tri linky na kovové lišty. Podstatne navýši výrobnú kapacitu, čím uspokojí väčšie množstvo zákaziek. Obrat je 137 915 000 Kč.

2001 
Výrobné možnosti rozšíri prvá lepiaca linka na LK profily, ktorá nahradí pomalšiu ručnú výrobu. Obrat sa zvýši na 195 953 000 Kč.

2002 
Vzrastajúci dopyt po zateplení budov, vyvolaný zmenou tepelno-technických noriem, neustále zvyšuje aj dopyt po našich produktoch. Vzniká preto nový výrobný areál v Tišnove s rozlohou 1 950 m2, čím vzrastie kapacita výroby aj skladovania.

2004 
Výroba sa rozrastá o vlastnú produkciu plastových profilov a spoločnosť tak efektívnejšie a pružnejšie reaguje na potreby zákazníkov. 
Obrat dosahuje historické maximum prvej dekády od založenia spoločnosti – 275 592 000 Kč. Výstavbou novej výrobnej haly a kancelárskej budovy sa výrobné a skladové priestory v Tišnove rozrastú na 2 750 m2. 

2005
Spoločníkmi spoločnosti sa stávajú synovia zakladateľov Pavel Burant, Petr Burant, Radek Toman a Daniel Toman, ktorí sú súčasnými majiteľmi. Spoločnosť tak aj naďalej zostáva kompletne rodinnou spoločnosťou.

LIKOV navyšuje celkové investície do výroby a inovácií. Vzniká technické oddelenie, ktoré podstatne rozšíri služby zákazníkom. Nové oddelenie rieši individuálne detaily projektov, navrhuje optimálne riešenia a podklady pre výrobu aj atypických prvkov a prvkov na mieru. 

2007 
Vybudovanie areálu v Kuřime zefektívňuje riadenie. Nový areál spája výrobné, obchodné aj administratívne zázemie. Výrobné a skladové priestory sa rozrastajú na 16 000 m2.

2008 
LIKOV investuje do vybavenia 25 mil. Kč, ide o zatiaľ najväčšiu jednorazovú investíciu do výroby od vzniku spoločnosti. 
Obrat spoločnosti v týchto rokoch odráža celkovú hospodársku recesiu a predstavuje 482 155 000 Kč. 

2009 
Otvárame prvú samostatnú pobočku na Slovensku. 

2011 
Otvárame prvú samostatnú pobočku v Rakúsku. 

2014 
LIKOV si pripomína 20 rokov od svojho založenia. Obrat po stabilizácii svetovej ekonomiky dosahuje 799 295 000 Kč.

2017 
Vzniká nové logistické centrum v Kuřime, čím sa výrobné a skladové priestory rozšírili na 25 000 m2.
Podľa súčasného priemerného rastu predaja spoločnosť očakávala, že tento moderný priestor s mobilnými regálmi svojou kapacitou zodpovedá rozvoju na ďalších 10 rokov. V skutočnosti bol dopyt taký, že sa skladové priestory zaplnili už po piatich rokoch, a preto vznikli plány na ďalšiu výstavbu v Tišnove. 

2022 
Spoločnosť dosahuje svoje historické maximum v celkovom počte 150 zamestnancov a 44 krajín, v ktorých obchoduje. Rekordný je tiež obrat vo výške 1 511 345 000 Kč.

2024 – 2026 
LIKOV plánuje výstavbu nového výrobného areálu v Tišnove. Vznikne moderný projekt spájajúci najvyššie nároky na výrobu, skladovanie aj administratívu. Stavba zohľadní urbanistické okolie a architektonicky bude pripomínať tradičné industriálne stavby. Dôležitú úlohu bude hrať ekológia, areál bude vďaka fotovoltike energeticky sebestačný, teplo z výroby bude opätovne využívané pri vykurovaní areálu a vzniknú tu zelené strechy. Zamestnanci ocenia odpočinkové zóny aj miesta pre komunitné stretávanie. 
Skladové priestory sa rozrastú zo súčasných 25 000 m2 na viac než dvojnásobných 52 000 m2.